wyprzedaz

Polityka prywatności newsletter

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ONESTO Konrad Chachuła z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sosnowa 94/98, zwany dalej Administratorem; 

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu, o ile dobrowolnie dane zostały podane w formularzu.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem powierzenia podwykonawcom administratora i tylko do realizacji jego celów. 

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie zgody.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wygaśnięcia interesu administratora.