Administratorem danych osobowych jest ONESTO Konrad Chachuła z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
przy ulicy Sosnowej 94/98, kontakt@inweo.eu, tel. 533 800 872. Dane będą przetwarzane w celach
kontaktowych i w celach realizacji zamówienia. Masz również prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej ich przetwarzania.

1) Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2) Jeśli Klient wyrazi na to zgodę właściciel Sklepu może przetwarzać dane Klienta zgodnie z RODO do celów informacji o nowościach, dostępnych promocjach oraz kuponach rabatowych przy czym zgoda ta jest zupełnie dobrowolna. Jednocześnie Klient ma wgląd do tych danych, może je poprawiać oraz w każdym momencie może wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie. Dodatkowo Klientowi przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego.

3) Dane osobowe klienta mogą być przekazane wyłącznie podmiotom prowadzącym obsługę informatyczna Sklepu internetowego na potrzeby realizacji usługi serwisu systemu oraz podmiotom świadczącym usługę doręczenia zamówionego przez Klienta produktu. Na potrzeby ew. powierzenia danych zostaną sporządzone odpowiednie umowy powierzenia.

4) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez właściciela Sklepu do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie jednak nie krócej niż do przedawnienia ew. roszczeń stron wobec siebie oraz z zachowaniem terminów przechowywania danych wymaganych innymi przepisami prawa.