wyprzedaz

Zmiana administratora danych

W związku ze zmianą właściciela sklepu internetowego działającego pod adresem https://inweo.eu numer konta do płatności uległ zmianie. Ponadto, informujemy, że od dnia 05.09.2019:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ONESTO Konrad Chachuła z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Sosnowa 94/98, zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu, o ile dobrowolnie dane zostały podane w formularzu.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupów przy użyciu platformy sklepu internetowego, w celu obsługi reklamacji, w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem powierzenia podwykonawcom administratora i tylko do realizacji jego celów.

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora wynikający z konieczności spełniania wymogów formalnych i prawnych związanych z realizacja zakupów.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wygaśnięcia interesu administratora.

Ponadto, w związku ze zmianą właściciela sklepu https://inweo.eu, modyfikacji uległ również, Punkt I.1) Regulaminu.

I.1) Sklep - Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.inweo.eu prowadzony przez firmę ONESTO Konrad Chachuła z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Sosnowej 94/98, posiadającą następujący numer NIP: 773-249-08-75.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zamówienia (oraz dokumenty z nimi związane) złożone przed 05.09.2019 zostaną zrealizowane zgodnie ze dotychczasowym regulaminem.